ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Администрация Общини община АРДИНО
община АРДИНО
община АРДИНО
ДЕЙНОСТИ
>> Инфраструктура
>> Социална сфера
дейност: Администрация / Общини
населено място: Кърджали - област / Община Ардино
Адрес: гр. Ардино , ул. "Бели брези" №31
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ КАРТА

Социална сфера

Социална сфера на община община АРДИНО

Социална сфера на община община АРДИНО.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   

Здравното обслужване на населението в общината се организира от:

“Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино” ЕООД. Болничната дейност се организира в Детско отделение, Вътрешно отделение, Акушерогинекологично и Хирургическо отделениес 50 легла, с 13 висш, 35 полувисш и среден медицински персонал и 28 души помощно-обслужващ персонал.

Филиал на ЦСМП – Кърджали в гр.Ардино с 5 лекари, 5 фелдшери и 5 шофьори за денонощно оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.

Общопрактикуващи семейни лекари по здравна каса на територията на общината са – 11 лекари. Стоматолози –7.

ОБРАЗОВАНИЕ

В общината съществува традиционно изградена образователна система.

На територията на общината функционират 3 средни училища / Една професионална гимназия и 2 СОУ/, 6 основни училища, 1 самостоятелно начално училище, 1 ОДЗ, 5 ЦДГ, 5 ПДГ и Общински детски комплекс.

ПГ "Хр.Смирненски" по смисъла на ЗНП е държавно училище, а другите учебни заведения са общински.

В професионалната гимназия се обучават 250 ученици, със специфични белодробни заболявания, които са на пълна държавна издръжка. 38 педагози подготвят специалисти по счетоводна отчетност, моделиране, технология на облеклото и оператори в шевното производство.

В общинските училища се обучават 1354 ученици, от които 533 са в основните училища, 616 в средните училища и 205 са в Начално училище - Ардино.

В СОУ - Ардино са разкрити следните профилирани паралелки: “Оператор в шевното производство", “Природоматематическа” и “Туризъм”

В ОДЗ, ЦДГ и ПДГ са обхванати 374 деца, като целодневните детски градини в Ардино са самостоятелни, а останалите са административно подчинени на директорите на училища в съответните населени места.

203 учители се грижат за обучението и възпитанието на децата и учениците.

КУЛТУРА

На територията на община Ардино функционират 16 читалища регистрирани регистрирани в Окръжен съд Кърджали съгласно ЗЛСр ЗЮЛНЦ и ЗЧ, като сдружения с идеални цели.

Като средищно се явява читалище “Родопска Искра” в Ардино.

Същите развиват културно-просветна дейност в няколко напрвления:

библиотечно обслужване на населението;

художествена самодейност;

културно - масова работа;

Ежегодно с решение на Общинския съвет се приема календарен план за културни и спортни прояви.

Традиционни културни празници за общината са:

Културни празници на Ардино;

Селищни празници на с.Бял извор, Жълтуша, Падина, Млечино, Горно прахово, Брезен, Боровица, Сухово и др.

Общинска администрация – Ардино, съвместно с културни организации организира честването на националбните празници, бележити дати и годишнини.

Медиите в община Ардино са представени от градския радио-възел, една кабелна телевизия и официален общински вестник “Ардински глас” който отразява обществения и икономически живот в общината.

В традиция се превръщат организираните общински прегледи на любителското художествено творчество, културните празници на град Ардино, фолклорно-литературните вечери, които се посрещат с голям интерес от населението.

СПОРТ

Спортната дейност в община Ардино се осъществява от 4 клуба – Спортен клуб по тенис на маса, Футболен клуб "Юнак" гр.Ардино, волейболен клуб “Алада”-гр.Ардино и Футболен клуб "Родопа" в с. Бял Извор, който е с преустановена дейност.

С традиции в спорта за общинате е тенисът на маса.

Местната школа е изградила редица известни състезатели като Джеват Хасанов и Дургут Адемов – Джофи, като в негова чест се организират ежегодни прояви.

Състезателите от клуба участват както в състезания от календара на БФТМ, така и в състезания организирани от Българската асоциация за селски спорт.

От 1998 година функционира спортен клуб по бойни изкуства "Да дао" - гр. Ардино.

ЧИТАЛИЩЕ “РОДОПСКА ИСКРА”- АРДИНО

-ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ

-ГРУПА ЗА РОДОПСКИ ФОЛКЛОР

-АНСАМБЪЛ ЗА МЕСТЕН ТУРСКИ ФОЛКЛОР “АРДИНО”

-ГРУПА ЗА ТУРСКИ ТАНЦИ

-ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА “ЗВЪНЧЕ”

-ЕРГЮН МЮМЮНОВ АЛИОСМАНОВ – МУЗИКАНТ

 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 12139 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории