ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Проектиране и контрол Надзор-строителен ТРИ ЕС ЕООД
ТРИ ЕС ЕООД
ТРИ ЕС ЕООД
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Проектиране и контрол / Надзор-строителен
населено място: град София / Оборище
Адрес: гр. София, ул. Черковна 37
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТИ УСЛУГИ КАРТА

ТРИ ЕС ООД - Строителен надзор в София

Фирма Три Ес ЕООД град София предлага управление на инвестиционни проекти, независим строителен надзор, изготвяне на оценка за съответствие и резидент-инженерингови услуги.

“ТРИ  ЕС” ООД е правоприемник на „ТРИ ЕС” ЕООД, създадено през 1995 г., с Решение №1 / 05.12.1995 г. на Софийски градски съд и притежава Лиценз с № ЛК – 000124/14.07.2004 г. от МРРБ да извършва Консултантски дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на  строителен надзор.
Управител на фирмата е инж. Стамен Стаменов – дългогодишен пътен специалист със стаж в областта на пътното дело.
„ТРИ ЕС” ЕООД  е въвела системата за управление на качеството ISO 9001:2000 и притежава Сертификат Рег. № H-CQ-BG-061/07/01 от  04.01.2008г. , издаден от OHMI EUROCERT GMBH - Magdeburg –Германия. През 2011г. е издаден нов Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 от друг сертифициращ орган – ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY.
От 1999 г. фирмата е член на Българската браншова камара „Пътища”. Численият състав се състои от 72 строителни инженери – магистри, с различна квалификация и специалност. Водещите специалисти са пътни инженери и инженер конструктори, с висока професионална подготовка. Към “ТРИ ЕС” ЕООД са ангажирани и други висококвалифицирани специалисти, чиито списък е допълнителен към лиценза
Централния офис се помещава в гр. София, ул.”Силистра” 6, ет.2, като за  всички действащи обекти на екипите по строителен надзор по места са разкрити и оборудвани приобектови офиси. Постоянно действащи офиси има в градовете Плевен и Ловеч..
В своето петнадесетгодишно съществуване фирмата е извършвала оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, независим строителен надзор, резидент-инженерингова дейност, консултантски услуги, инвеститорски контрол и други дейности, преди всичко на  значими пътни и други обекти.

 “ТРИ  ЕС” ООД е правоприемник на „ТРИ ЕС” ЕООД, създадено през 1995 г., с Решение №1 / 05.12.1995 г. на Софийски градски съд и притежава Лиценз с № ЛК – 000124/14.07.2004 г. от МРРБ да извършва Консултантски дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на  строителен надзор.
 Основател на фирмата е инж. Стамен Стаменов – дългогодишен пътен специалист с голям стаж в областта на пътното дело. Управител на фирмата е инж. Васил Бонински – също дългогодишен пътен специалист.

„ТРИ ЕС” ЕООД  е въвела системата за управление на качеството ISO 9001:2000 и притежава Сертификат Рег. № H-CQ-BG-061/07/01 от  04.01.2008г. , издаден от OHMI EUROCERT GMBH - Magdeburg –Германия. През 2011г. е издаден нов Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 от друг сертифициращ орган – ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY.

 От 1999 г. фирмата е член на Българската браншова камара „Пътища”. Численият състав се състои от 72 строителни инженери – магистри, с различна квалификация и специалност. Водещите специалисти са пътни инженери и инженер конструктори, с висока професионална подготовка. Към “ТРИ ЕС” ЕООД са ангажирани и други висококвалифицирани специалисти, чиито списък е допълнителен към лиценза
 Централния офис се помещава в гр. София, ул.”Силистра” 6, ет.2, като за  всички действащи обекти на екипите по строителен надзор по места са разкрити и оборудвани приобектови офиси. Постоянно действащи офиси има в градовете Плевен и Ловеч..
В своето петнадесетгодишно съществуване фирмата е извършвала оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, независим строителен надзор, резидент-инженерингова дейност, консултантски услуги, инвеститорски контрол и други дейности, преди всичко на  значими пътни и други обекти.

Управление на инвестиционни проекти от Три Ес ЕООД град София

Фирма Три Ес ЕООД град София предлага управление на инвестиционни проекти. Това са проекти, в които инвестираме, чрез учредяването на право на строеж върху недвижими имоти с цел строителство на търговски, производствени, административни или жилищни сгради. Част от стъпките при инвестиционните проекти са: маркетингово проучване, изготвяне оценка за проектите, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.

Независим строителен надзор в град София

Три Ес град София е фирма, която извършва независим строителен надзор. Това е дейност, извършвана в следния задължителен обхват:

 • проверка законността на строеж
 • законосъобразно започване на строеж
 • съставяне на протоколи и актове по време на строителството
 • опазване на околната среда по време на строежа
 • контрол за безопасност на труда по време на строителството
 • проверка качеството на вложените строителни изделия и материали

Фирмата е работила по следните обекти:

 • Инвенститорски контрол на обект автомагистрала ”ХЕМУС”-авариен ремонт на виадукт на км.30+500 - /Бебреш/:1996 г.
 • Резидент-инженерингови услуги на обекти  Програма-Транзитни пътища 2 
 •         ЛОТ 2 / 96  “Ботевград – Мездра”: от 1996 г. до 1998 г.
 •   ЛОТ 7 / 96  “Враца - Монтана”: от 1996 г. до 1998 г.
 • ЛОТ 1 / 96  АМ ”ХЕМУС”: от 1997 г. до 1998 г.
 • ЛОТ 7 / 96  “Коритна - Микре - Севлиево”: от 1996 г. до 1998 г.
 • ЛОТ 10 / 96  Русе - Разград - Шумен: от 1997 г. до 1999 г.
 • Резидент-инженерингови  услуги на обекти  Програма-Транзитни пътища 3
 • ЛОТ 1 / 98 “Враца - Оряхово”  и  “Враца - Монтана”: от 2000 г. - 2003 г.;
 • ЛОТ 10 / 98 “Оброчище - Варна”; “Варна - Бургас”; “Бяла - Обзор - Баня” и “Пътна връзка Горна трака”: от 2002г до 2006 г.;
 • ЛОТ 6А / 98 “Път ІІ – 55  Велико Търново – Гурково” - прохода Хаинбоаз, съвместно с “Пътконсулт 2000”: от 2002 г. до 2005 г.;
 • Резидент-инженерингови  услуги на обекти  Програма-Транзитни пътища 4  от 2007 г. до 2008 г. съвместно с “Пътконсулт 2000” и “Пътинженеринг 21”;
 • ЛОТ 10 / 03  участъци от Път І-6 и Път І – 1 Е-79;
 • ЛОТ 2/ 03  (Хаинбоаз) Път ІІ-55;
 • Строителен надзор на обект: “Сводов мост на км. 12+300 от път II – 15 Враца – Оряхово”.
 • Строителен надзор на: “Основен ремонт на път III - 308  Роман – Своде”: 2000 г. 
 • Строителен надзор на обект: “Основен ремонт на път III - 1049 - с. Паволче”: 2002 г.
 • Консултантска дейност на обект: АМ “ХЕМУС” от км. 44+500 до км. 49+000 и от км.66+000 до км.69+700, от 1997 г. до 2000 г.
 • Консултантски услуги при строителството на “Виадукт на км. 48+000” на АМ “Хемус”: от 1997 г. до 2000 г.
 • Строителен надзор на обект: “Основен ремонт на Път IV - II 602  Бяла Слатина - Бърдарски Геран”: 2003 г.
 • Строителен надзор на обект: “Реконструкция на Път III - 101 Бутан – Гложене”:  от 2003 г. до 2004 г.
 • Строителен надзор на: “Реконструкция на Път II - 13 Кнежа – Искър”: от 2003 г. до 2006 г.
 • Строителен надзор и резидент - инженерингови услуги на обект: “Реконструкция на Път II - 29 Добрич - Ген. Тошево - Кардам – Границата с Р Румъния. Съвместно с “Пътконсулт 2000” и гръцката компания “АДО”: от 2003 г. до 2004 г. 
 • Строителен надзор на обект: “Автомагистрала “Хемус”- укрепване на нарушен откос на км. 30+980 до км. 31+140”: от 2003 г. до 2006 г.
 • Строителен надзор на обект:” “Допълнително водоснабдяване на гр. Кнежа”: 2004 г. 
 • Строителен надзор на обект: “Път ІІІ - 112 Д-р Йосифово - Студено буче”: 2005 г.
 • Строителен надзор на: “Път Рудозем – граница с Р Гърция”: от 2005 г. до 2007 г.
 • Строителен надзор на подпорни стени, укрепителни работи и укрепване на свлачища на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ “Враца”: 2005 г.
 • Консултант на М-во на Транспорта и строителен надзор на обект: Пътна връзка на бул. Брюксел с нов терминал на Летище София” 2006-2009г.
 • Строителен надзор на подпорни стени, укрепителни работи и укрепване на свлачища на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ “София”: 2005 г.
 • Строителен надзор на обект: “Рехабилитация на асфалтобетоновите настилки на пистата за излитане и кацане (ПИК) на Летище Горна Оряховица”: 2005 г.;
 • “Ремонт на Път ІІІ-507 Граница ОПУ – Кърджали – Мост – Манастир от км.26+200 до км. 39+700”;
 • Път ІІІ-376 Превала-гара Костандово - Цигов чарк-гр. Ракитово от км. 5+000 до км.11+300;
 • Път ІІ-37 Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат от км. 145+216 до км.163+322;
 • Път ІІ-37, Панагюрище -Пазарджик км.84+490 до 91+000;
 • Авариен ремонт на Път ІІІ-181 СОП-Бистрица-Железница от км.0+000 до км.13+000;
 • Укрепяване и възстановяване пътно тяло път І-4 при км.181+725 до км.181+755;
 • Път ІІ-76 Реконструкция път Тополовград, км.19+630 - км.20+385;
 • Път ІІ-55 Голямата звзда – Младиново – Свиленград  км.157+800 – до км. 187+300”;
 • Път ІІІ-761 Княжево – Устрем – Радовец – гр. Турция от км.13+528 до км.26+700” ;     
 • “Път ІV – 62084 връзка на път ІІ – 62 (Кюстендил  - Самоков) с гр. Сапарева баня в участък от км. 0+000 до км. 2+019.71”;
 • “Път х. “Пионерска” – Паничище в участък от км. 0+000 до км. 3+600 – рехабилитация и реконструкция””  и др.
 • Резидент-инженерингови  услуги на обекти по Програма-Транзитни пътища 5   
 • ЛОТ 3 / 04  “Път ІІІ-554, Симеоновград- Нова Загора”  от 2008г.;
 • ЛОТ 22Б Консултантска услуга-строителен надзор на обект – TRP V/22B; Участък №1: Път III-8402 , Ветрен дол – Велинград – (I-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396, Участък №2: Път II-84 (I-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола от км 0+000 до км 54+335.25, Участък №3: Път IV – 8402 /Път I-8/ - вход гр. Септември – Карабунар – Виноградец – АМ ”Тракия” /ПВ Церово/ от км 4+396.68 до км 25+483, с обща дължина 78.731 км
 • ЛОТ 18   «Транзитни пътиша V», Път ІІ-13 «Борован-Кнежа» от км.44+030 до км.51+269, Път ІІ-13 «Борован-Кнежа» от км.53+400 до км.67+300, Път ІІ-81 «Петрохански проход» от км.50+820 до км.72+706, Път ІІ-81 «Обход на гр. Берковица» от км.72+685 до км.77+537, Път ІІ-81 «Йончеви ханове-Благово» от км.79+900 до км.86+289,51»;
 • Резидент-инженерингови  услуги, съвместно с “Пътконсулт 2000 на обекти по   Програма на Световната банка Програма „Държавни инвестиционни заеми –Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура”
 • ЛОТ 2 / 04  Път І-15 Враца – Оряхово от км 0+000 до км 3+028; път ІІ-11 Гулянци – Милковица от км 174+867 до км 196+144; път ІІ-35 Плевен – Троян- Кърнаре от км 46+105 до км 66+410
 • Програма „Индустриални зони фаза ІІ” на МРРБ-2008г.Строителен надзор по програма за подобряване техническата инфраструктура – Развитие на индустриални зони фаза ІІ – МРРБ
 • АМ"Марица" - Свиленград - 3,4 км
 • Резидент-инженерингови услуги на обекти  по  Програма- ОПРР – Оперативна програма Регионално развитие
 • Извършване на консултантска услуга - "Подобряване на физическата и жизнената градска среда в Община Ловеч" по ОПРР
 • „BG 161PO 001/2.1-02/2007/012 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община  Мездра Път VRC 1143 - / ІІІ-103 /” от км.12+100 до км. 14+035 и от км.15+966 до км. 20+732
 • Лот 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян Кърнаре от км 98+030 до км 103+044.64 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща  дължина 19.066.90 км, Област Ловеч”
 • Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км,  област Търговище” по ОПРР
 • Надзор по Рехабилитация на общинска пътна мрежа път LOV 2074  и път LOV 2075 в община Ловеч

Целта на строителния надзор е да гарантираме качественото изпълнение на строителните дейности, както и спазването на всички технически и законови изисквания в строителния процес.

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти от Три Ес в град София

Фирма Три Ес в град София извършва изготвяне на оценка за съответствие. Изготвянето на оценка представлява проверка на изготвени проекти и съответствието им към изисквания за строеж. След изготвянето на оценката, Възложителя, подава заявление за издаване на разрешение за право на строеж. Заявлението се подава до архитект в община, на която е разположен строежа.

Три Ес е фирма, която е работила в сдружение и с други консултантски фирми, включително и с чуждестранно участие.

Ние сме изготвили оценки по следните обекти:

 • Обект: “Реконструкция и ремонт на мост при км. 20+780 на път ІІІ 801 Долни Главанак - Бориславовци - Малки Воден”: 2004 г.;
 • Обект: “Реконструкция и ремонт на мост при км. 21+400 на път ІІІ-801 Долни Главанак - Бориславовци - Малки Воден”: 2004 г.;
 • Обект: “Път ІІІ - 514 – вариант надлез Честово - първи етап” 2004 г.;
 • Обект: “Път ІІ - 82 - вариант гр. Самоков участък км. 2+156 до км. 4+740”, 2004 г.;
 • Обект: “Път ІІІ - 535 Елена - Твърдица от км. 0+000 до км. 7+899.51”
 • Обект: “Път ІІ - 53 Сливен - Ямбол от км. 123+664 до км. 135+961” 2005 г.;
 • Обект: “Път ІІ - 37 Етрополе - Златица от км. 31+882 до км. 35+523 от км. 40+829 до км. 42+183”: 2005 г.;
 • Обект: “Път ІІ - 44 Севлиево - Габрово - обход на с. Поповци”: 2005 г.;
 • Обект: “Път ІІІ -401 Микре - Ловеч от км.15+540 до км.22+400”: 2005 г.;
 • ЛОТ 8/02 от Програма “Транзитни пътища ІV” - “Път І - 2 Русе – Разград и Път І - 5 Русе - Бяла”: 2005 г.;
 • Обект: “Път І – 1 /Е 79/ - Обход на гр. Враца - пътен възел “Мездра” 2005 г.;
 • Обект: “Път ІІІ - 535 Елена - Твърдица от км. 7+800 до км. 23+656 и от км. 23+656 до км. 41+899”: 2005 г.;
 • Обект “Път ІІ - 43 Мечка - Дебово - Никопол”: 2005 г.;
 • Обект: Мост на р. Огоста на републикански път ІІІ - 101 Враца -    Бойчиновци на км. 37+130”: 2005 г.;
 • Програма “ТГС с Гърция” ЛОТ № 1 - обект: “Рехабилитация, усилване и подобряване на път І - 1 /Е 79/ Даскалово - Дупница”,2005 г.;
 • Обект: “Пътно кръстовище на път ІІ - 15 Враца - Оряхово при км.   3+670 с обходен път на гр. Враца”: 2006 г.;
 • Обект: “Горски път - гр. Сепарева баня”: 2006 г.;
 • Обект: “Ремонт на мост на р. Скът на път ІІІ - 134 Бяла Слатина - Габаре”: 2006 г.;
 • Обект: “Реконструкция на мост над р. Ботуня по път ІІ - 13 Липен Криводол при км. 15+600” ;               
 • АМ “МАРИЦА” от км 17+028 до км 36+360 - Съоръжения за компенсиране  на засегнатите водоземни съоръжения;
 • Програма “ТГС с Гърция” ЛОТ №1 ”Рехабилитация, усилване и подобрение на път І-1 (Е 79) “Даскалово Дупница”;
 • АМ “ТРАКИЯ” ОРИЗОВО – БУРГАС: Участъци ново строителство:
 • ЛОТ № 2  “СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА от км 210+100 – км 241+900
 • ЛОТ №4 – “ЯМБОЛ – КАРНОБАТ” от км 276+200 до км 325+280;                           
 • АМ “ХЕМУС” - СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “ ЯНА” ново строителство от км. 0+000 до км. 8+460          
 • Транзитни пътища V – рехабилитация път ІІ – 37 
 • “Пирдоп – Панагюрище” от км. 46+576 до км. 59+526,77
 • “Път ІІ-37, Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат от км. 148+600.29 до км. 163+319.70
 • Път ІІІ-376 Превала – гара Костандово от км. 4+862 до км. 10+619 
 • “Пътна връзка между път ІІ-35 и път ІІІ-357 в гр. Троян;
 • Техническа помощ за подготовка на пред проектни проучвания и   предварителни технически проекти по ТЕМ – Т, Път І –1 (Е - 79) “Обходен път на гр. Монтана, от км. 102+060 до км. 114+512,20;
 • Строителство на пътища по ТЕМ – Т, Модернизация на у-к  Мездра-Ботевград от път І-1 (Е79), от км.161+367 до км 194+119.25”;
 • Лот 12 - Рехабилитация на пътни участъци от път І-4,  “В.Търново – Ястребино – Омуртаг – Търговище – Белокопитово” от Транзитни пътища V”;
 • Оценка на съответствието на обект: "Подучастък от км.279+806 - км.290+065 на ЛОТ 3.2 "Рехабилитация на участък от км. 277+700 до км. 313+881 от път І-6 Калофер-Казанлък"
 • Оценка на съответствието за обект: "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов" на Път І-9 в гр.Бургас"
 • Оценка на съответствието за обект: "Актуализация на проект и ПСД за Път ІІ-37 Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат в регулацията на гр.Пещера от км.147+700 до км.148+056 /ул.Михаил Такев/
 • Оценка на съответствиета за обект: рехабилитация на път ІІІ-3004, Тръстеник-Оряховица - път ІІІ-137, участък 1 гр.Тръстеник-кръстов.с.Славовица, км.13+654-км.18+245 и участък 2 с.Ореховица- к-ще с Път ІІІ-137, км.26+711-км.30+013 и "Изпълнение на тънки асфалтови покрития на Път ІІІ-3402, Славявново-Път І-3, км.10+655 - км.21+646"
 • Консутантска услуга по ФИДИК за обект: "Рехабилитация за довеждащ път до Пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ, гр.Димитровград"
 • Дописване в Комплексен доклад за оценка на съответствието на АМ"Тракия" ЛОТ №2, ЛОТ №4

През последните пет години средногодишният обем на СМР на строителните обекти, на които фирмата е осъществявала строителен надзор е за близо 80 млн.  лева за всяка година. За редица по значими обекти, фирмата е работила в сдружение с други консултантски фирми, включително и с чуждестраннно участие. За всички обекти финансирани по европейските фондове и международните финансови институции „ТРИ ЕС” ЕООД е работила по условиятае на ФИДИК и по българското законодателство, като неразделна част от договорите. Фирмата притежава отлични финансови и технически показатели да изпълнява консултантски услуги в областта на строителството, при възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата към него. За постигнати добри резултати фирмата е получила препоръки и референции от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, Национална агенция „Пътна Инфраструктура”, Българска Браншова Камара ” Пътища”,  Българска Стопанска Камара, Общини в Република България – Мездра, Криводол, Враца, Долни Дъбник, Полски Тръмбеш, Шумен, Ловеч, Хитрино, Стражица, Струмяни, Сапарева Баня, Кнежа, Ямбол, Главна Дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, Обласни пътни управления – Монтана, Враца, Хасково, Пазарджик, Ловеч, Плевен,  София

Ключови думи:
Три Ес ЕООД, Три Ес София, управление инвестиционни проекти София, строителен надзор София, независим строителен надзор София, Изготвяне оценка съответствие София, резидент инженерингови услуги София, консултантски услуги строителство София, инвеститорски контрол София, надзор пътни обекти София, резидент инженерингова дейност Ловеч, резидент инженерингова дейност Плевен, строителен надзор Ловеч, строителен надзор Плевен, TRI ES EOOD, технически надзор на автомагистрали, технически надзор на републикански пътища, консултантски услуги пътни обекти
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 8296 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории