ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Селско, горско стопанство Горско, ловно стопанство СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ
СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ
СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ
УСЛУГИ
>> Лов
>> Риболов
дейност: Селско, горско стопанство / Горско, ловно стопанство
населено място: Бургас - област / Община Царево
Адрес: гр.Царево ул."Хан Аспарух" 37
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ (PAPIA)

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ (PAPIA) - Сдружението и обединените в него дружини си поставят следните цели: Работят за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие,полагат целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата.

ПРОТОКОЛ

Днес 13.08.2010 година в 17.30 часа в офиса на Сдружението на ловците и риболовците  “Папия” гр.Царево, ул. “Хан Аспарух”№37 се проведе заседание на Управителния съвет.

На заседанието присъсваха 5 /пет/ от общо 9 /девет/ члена на УС, а именно:

Тодор Анастасов, Костадин Киров, Янаки Янакиев, Димитър Киров и Георги Цветков.

Отсъстват Йовно Киров, Прокоп Димов и Илия Диков по уважителни причини.

Присъства също: Младен Бъчваров – председател на ловна дружина Бродилово, Костадин Янакиев – ловец и Роза Димитрова - адвокат.

Председателят на СЛР “Папия” Тодор Анастасов прочете предложението за дневен ред:

1. Определяне на дата за свикване на Общо отчетно изборно събрание на СЛР-Папия

 Така направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване и с 5 гласа “За”, 0-“Против” и 0-“Въздържали се” бе приет.

По т.1 от дневния ред по предложение на Тодор Атанасов – председател на СЛР-Папия предложи събранието да се свика на 15.10.2010г. в залата на читалище „Г.Кондолов” гр.Царево от 18.00ч, с предварително обявяване в ДВ и писма до председателите на ловни дружинки, при следният дневен ред:

1. Прием на нови членове в СЛР-Папия гр.Царево,

2. Избор на нов Управителен съвет и Председател на УС,

3. Избор на нов Контролен съвет,

4. Промени в Устава на СЛР-Папия,

5. Членство на СЛР-Папия в национална браншова организация,

6. Разни.

 Въз основа на така направените разисквания УС на СЛР “Папия” с 5 гласа “За”, 0-“Против” и 0-“Въздържали се” по точка 1 от дневния ред

РЕШИ:

Насрочва Общо отчетно изборно събрание на СЛР-Папия 15.10.2010г. в Читалище „Г.Кондолов” гр.Царево от 18.00ч при предложения по горе дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред събранието на УС на СЛР “Папия” бе закрито в 18.00 часа.

Гр.Царево                       

13.08.2010г.

                                               Председател:............/п/..........Тодор Анастасов,

Зам-председател:...../п/...........Костадин Киров,

Членове:  1............../п/...........Янаки Янакиев,

                2............../п/...........Прокоп Димов,

                3............../п/...........Димитър Киров,

                4.........................Илия Диков,

                5.........................Йовно Киров,

                6............../п/...........Георги Цветков

П О К А Н А

 Управителният съвет на СЛР”ПАПИЯ” гр. Царево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква  Общо събрание на Сдружението на 15.10.2010г. /петък/ от 18 часа в киносалона на  читалище  „Георги  Кондолов„ гр.Царево, Бургаска област, при следния дневен ред:

  1. Прием на нови членове в СЛР-Папия гр.Царево,
  2. Избор на нов Управителен съвет и Председател на УС,
  3. Избор на нов Контролен съвет,
  4. Промени в Устава на СЛР-Папия,
  5. Членство на СЛР-Папия в национална браншова организация,
  6. Разни.
Ключови думи:
СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ПАПИЯ, сдружение ловци, сдружение риболовци, организиран риболов, организиран лов, организация лов, организация риболов
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 14678 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории