ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Администрация Общини Община Камено
Община Камено
Община Камено
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Администрация / Общини
населено място: Бургас - област / Община Камено
Адрес: гр. Камено ул. Освобождение 101
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТИ СПОРТ КАРТА

община Камено - Административни услуги в Камено, Бургас

Община Камено се намира в Югоизточната част на Република България и е съставна община на област Бургас. Общинска администрация Камено предлага всички видове административни услуги.

Административни услуги и общинска администрация в община Камено

Община Камено е разположена в Югоизточната част на Република България. Тя е съставна община на област Бургас. Заема площ от 354.95 км² и е съставена от 13 населени места с общо население 10 400 жители.

Общинска администрация Камено предлага на жителите на общината всички видове административни услуги. Общинската администрация включва отделите: местни данъци и такси, финанси и бюджет, човешки ресурси, отдел управление на собствеността, отдел гражданска регистрация и административно обслужване, просвета, строителство, дирекция и отдел по устройство на територията, архитектура и благоустройство, общински съвет, отдел социални услуги и подпомагане, дирекция финансово стопанска дейност, управление на собствеността и административно право, информационно обслужване и човешки ресурси.

Население на община Камено

Община Камено има общо население, което към дата 01.02.2011 година наброява 10393 души, от които 5205 души са мъже 5188 души са жени. В град Камено живеят 4784 души.

Село Трояново в Община Камено е с най-голямо е население - 1401 души, а с най-малко е село Вратица – 170 души. Останалите села в общината имат следното население: село Свобода –572 души, село Кръстина – 819 души, село Винарско – 1010 души, село Полски извор – 543 души, село Черни връх – 824 души, село Константиново – 288 души, село Тръстиково – 475 души, село Ливада – 376 души, село Русокастро –1248 души и село Желязово – 189 души.

Възрастовата структура на населението в община Камено има следния вид:

  • деца под 7 години са 949 души (7.1%)
  • на възраст от 18 до 60 години 7575 души (56.5%)
  • над 60 години 3388 души (25.2%)

Природни ресурси на община Камено

Релеф

Община Камено е разположена в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м.

Община Камено граничи на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат, на север с община Айтос, на юг с община Средец.

Климат

Община Камено се намира в Бургаската низина. Тя се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. За този район са типични меко и продължително лято и малко количество на летни валежи.

Почви

Почвите на територията на общината са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен-алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

Минерални ресурси

На територията на община Камено се добиват само инертни материали. В общината има три кариери за пясък до село Константиново и кариера за чакъл и фракции до село Черни връх.

Водни ресурси

Общата дължина на водните артерии в община Камено е 45 км. По значими от тях са реките Айтоска, Русокастренска и Чекърлийка. В общината има общо 27 броя микроязовири и водоеми.

Общата площ на реките в община Камено е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите - 5123 дка, на езерата - 2715 дка, на блатата и мочурищата - 679 дка, на рибарниците - 340 дка.

Образование в община Камено

Отдел "Просвета" в системата на средното образование, провежда своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Дейността е съобразена с образователната политика на Община Камено.

На територията на община Камено функционират 8 целодневни детски градини 4 училища, от които 1 средно общообразователно с открита професионална паралелка, 2 основни и 1 начално. Провежданото обучение, съответства на съвременните държавни образователни изисквания.

Здравеопазване в община Камено

За здравеопазването в община Камено се грижат индивидуални медицински и стоматологични практики, както и филиал на център за спешна медицинска помощ.

В община Камено има създаден Дом за възрастни с умствена изостаналост. Домът се намира в западния край на село Русокастро.

Забележителности в община Камено

На територията на община Камено може да видите следните забележителности:

Паметници на монументално-декоративното изкуство:

  • в памет на загиналите в борбата против капитализма и фашизма в Отечествената война.
  • в памет на убитите войници през Балканската война 1912 - 1913 г.
  • в памет на падналите герои в Балканските и Европейските войни с. Трояново

Русокастрон - крепостта “Русокастрон”, според откритите находки е съществувала още в предримска епоха.

Ключови думи:
административни услуги Камено, общинска администрация Камено, туризъм община Камено, забележителности община Камено, администрация община Камено, образование община Камено, култура община Камено, икономика община Камено, населени места община Камено, здравеопазване община Камено, спорт община Камено, екология община Камено, население община Камено, природни ресурси община Камено
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 10185 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории