ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Информационни технологии Софтуер И Ар Пи България ООД
И Ар Пи България ООД
И Ар Пи България ООД
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Информационни технологии / Софтуер
населено място: град София / Света Троица
Адрес: бул. Ген. Столетов 11, вх. Б, ет. 1, офиси 1, 2 и 3 (звънец №1) / входът е откъм ул. Пловдив /
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

И Ар Пи България ООД - Софтуер за управление на бизнеса - CRM и ERP системи

И Ар Пи България ООД ( ERP.BG ) е фирма разработчик на софтуер за управление на бизнеса с над 19 годишен опит. ERP.BG произвежда и предлага информационни системи, предназначени за бизнеси от всякакъв мащаб – от микро бизнес до корпоративни решения. Извършваме внедряване на системите, допълнителни разработки по нея и гаранционна поддръжка.

 В днешно време наличието на ERP система е критично важно за всеки бизнес. ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е български разработчик на системи за управление на бизнеса с над 20 годишен опит. Основна цел на нашата компания още от създаването и е повишаване конкурентоспособността на своите клиенти, чрез възможностите на софтуерните технологии – цел, която определя насоката на развитие на ERP.BG и до днес. Нашите продукти са разработени, съобразявайки се със световните тенденции в сектора, но и със специфичните нужди на всеки наш клиент, независимо дали той е голяма компания или малка фирма. През 2005 г. ERP.BG създаде система за управление на бизнеса от клас ERP – EnterpriseOne, която е почти без български аналог и се явява конкурентна единствено на чуждестранните ERP системи

Какво са ERP системи?

Класификация на бизнес информационните системи (БИС).

БИС са всички информационни системи в рамките на една компания, в които се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите. Системите за Управление на Бизнеса са частен случай на БИС; друг частен случай са системите за данъчна отчетност (популярно – счетоводните програми). ERP системи в някакъв смисъл се явяват най-съвършения клас такива системи, тъй като по дефиниция ERP системата обхваща анализа, планирането, изпълнението и контрола на всички звена на предприятието. 

Системи за управление на търговската дейност

Към този вид спадат програмите, които на популярен език се наричат „Складови програми”. Системите от този вид служат за обработка на ежедневната информация, издаване на документи и позволяват изтеглянето на разнообразни справки. Този род системи традиционно нямат счетоводен модул, а често даже нямат и връзка към такъв. Последното обикновено не е проблем, тъй като за никой не е тайна, че в България данъчната отчетност се разминава сериозно с оперативната дейност и подобни връзки не само, че не са особено необходими, ами и често направо се избягват. 

Системи за данъчна счетоводна отчетност

Към този вид системи спадат, това, което често се нарича „Счетоводни програми”.

Системите от този вид нямат управленски функции – те са насочени за обслужване на данъчната отчетност на фирмата. Към данъчната отчетност следва да се причислят всички външни лица, на които фирмата трябва да дава отчети – държава, акционери и т.н. Системите от този вид понякога имат модул за „склад”, като основната му насоченост е за отчитане на данъчното представяне на бизнеса. Поради тази му насоченост, модулът „Складово стопанство” често се оказва не достатъчно функционален за използване в оперативната дейност на фирмата.

Важно е да се отбележи една особеност на счетоводните програми. Поради пряката си насоченост към обслуване на счетоводната отчетност на фирмата, при условията на не-интеграция в единна фирмена система, те често работят по парадигма, при която счетоводните документи се явяват първични, а първичните документи – следствие. Тази парадигма е изключително удобна при използване в изолиран счетоводен отдел, в частност външна счетоводна къща. При този модел издаването например на данъчна фактура става, като се въведе нейното осчетоводяване и после се извика функцията „Отпечатай тази статия във вид на Фактура”.   

Този модел на работа в първия момент стресира счетоводителите, които са свикнали да работят по счетоводния модел на работа. Този модел на работа изисква обсужване от квалифицирани счетоводители за въвеждането даже на най-обикновени фактури. Това не е проблем в един изолиран счетоводен отдел, но става сериозна пречка при опит за внедряване на подобна система за използване от другите отдели. Това е естествено, тъй като например един търговец очевидно няма желание да въвежда осчетоводявания за да направи една продажба. Поради тази си особеност счетоводните програми на практика е изключително трудно да прерастнат в интегрирани системи, които да се използват от всички отдели на фирмата. 

Системи за изчисляване на работната заплата

Както заглавието подсказва, основната цел на тези системи е изчисляване на работните заплати, отпечатване на фишове, извършване на масово безкасово разплащане, отчетност към НОИ и др. свързани дейности. Тези програми са също предимно ориентирани към данъчната отчетност (а не към управленската).  

 ERP системи, поне за момента, се считат за най-високия клас програмно осигуряване. В България подобен род системи ползват 5-15% от фирмите. ИС, въпреки голямото предимство, което дават спрямо базовите системи заради своята интеграция са все пак предимно насочени към обслужване на ежедневната дейност. Поради тази причина те се оказват неспособни да обслужат нуждите на една фирма от корпоративен тип. Една от основните отличителни черти на ERP, спрямо ИС е силно застъпените възможности за единно планиране на цялата фирма и контрол на изпълнението. Планирането на ресурсите – материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови и др. има изключително голямо значение за корпорациите. А това е основна цел на erp системи – цялостно обслужване на нуждите на корпоративните фирми.

Системите от ERP клас често са много обемисти, тъй като те не само обслужват всички отдели на една (относително) голяма фирма, но и навлизат в големи подробности в работата на всеки отдел. Внедряването на ERP система често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване както на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияния върху организацията като цяло. Но тук е и един от големите проблеми пред такова внедряване – често ръководните кадри в отделните звена не могат да оценят подобавящо нуждата от подобна система и нямат необходимата подготовка за да възприемат подобно ниво на цялостна интеграция на фирмените данни. Преди внедряването на ERP система е добре ръководните кадри от всички звена да преминат курс на обучение, който ще им даде много по-точна представа за ползите, какво трябва и какво не трябва да очакват от подобна система. 

Трябва да се посочи, че всички ERP системи имат обща идеология. Тази идеология е конкретна методология на работа (разбира се, допускаща персонализация), която е първоначално описана още през 60-те години на миналия век. Разбира се, с времето методологията се развива, но въпреки възникващите клонове, все още може да се каже, че всички ERP системи имат обща централна методология. Това е изключително важно при процеса на подготвяне на кадрите за обслужване на подобен род системи – има много курсове, които не са пряко свързани с конкретна ERP система, а важат за всички такива.

 

Ключови думи:
ERP, И АР ПИ, И ЕР ПИ, БИЗНЕС СОФТУЕР, СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА, СОФТУЕР ЗА БИЗНЕСА, ЕРП СИСТЕМИ
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 4520 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории