ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Инсталации, техника Отопление и ел инсталации ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Инсталации, техника / Отопление и ел инсталации
населено място: град София / Манастирски Ливади
Адрес: гр.София р-н"Витоша" кв."Манастирски ливади" ул."Иван Сусанин" No 53 ет. 2, ап. 9
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ,отопление и ел. инсталации ,гр.София

ЗА НАС

Фирма “Евротерм инженеринг”ООД е създадена през 2007 година.

     От момента на създаването си фирмата е оторизириран дистрибутор и сервизен партньор за територията на град София на фирма “Ерато” АД.

Евротерм инженерингЕвротерм инженеринг

Фирмата е инженерингов и търговски център, предлагащ пълен комплекс от услуги в областта на проектирането и изпълнението на отоплителни, газови, климатични, слънчеви инсталации, съоръжения за енергийно оползотворяване на биомаса.

     Основното направление, в което се развива дружеството, е в областта на търговията и изпълнението на отоплителни инсталации за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса.

През 2011 година фирмата открива Биомаса център, който e оборудван с голямо разнообразие на мостри от пелетни горелки, пелетни котли, камини и др. В центъра може да се получи максимална информация за този тип съоръжения и предимствата им при използването в отоплението.

    Основната ни цел е внедряването на енергоспестяващи технологии и технически решения, позволяващи достигането на максимален комфорт в любимите помещения, в които живеете и/или работите.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, които могат да осъществят оптимален подбор на оборудването, неговият качествен монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване.

certificates  certificates  certificatescertificates

ОТОПЛЕНИЕ С БИОМАСА

Какво е биомаса?

   Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За три четвърти от хората, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия.

Видове биомаса

   Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези, които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цели са: дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. За отоплителни инсталации, при които е реализирана автоматизация на горивния процес най-разпространени са: дървесните пелети, костилки от плодове (череши), дървесни стърготини, дървесен чипс и др.

Какво представляват дървесните ПЕЛЕТИ?

   Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери Ф6-8 мм и повече в диаметър и съдържание на влага до 10%. От потребителска гледна точка те са изключително комфортно гориво с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи лесно и пепелният остатък е минимален.

   Топлинният комфорт, който създават, е еквивалентен до този, постигнат при изгаряне на природен газ.

   Дългосрочната перспектива на този тип гориво е да бъде по-евтино в сравнение с газа. Предлагат се в разфасовки от 15 и 20 кг., удобни за зареждане на бункера с гориво на Вашата камина или водогреен котел.

Основни параметри на дървесните пелети.

Съдържание на влага

   Параметърът, който показва концентрацията на вода в дървесните пелети. Практиката показва, че варира в тесни граници между 8 и 10%, при което се гарантира високата степен на механична здравина на горивото.

Съдържание на пепел

   Биомасата е материал от естествен, най-често растителен произход. Ето защо в него има определено количество минерална негорима маса, която е естествено абсорбирана или механично попаднала в изходния материал или крайния продукт. За производството на дървесни пелети се използва предимно сърцевината на дървесината. При попадане на кора пепелното съдържание на пелетите се повишава и това намалява тяхното качество. Също така съдържанието на пепел в житните растения е по-високо спрямо това на дървесината.

Механична устойчивост

   Механичната устойчивост на пелетите е важен параметър и показва тяхната здравина и устойчивост срещу раздробяване при транспорт. Високата степен на механична здравина на пелетите гарантира ниска степен на раздробяване на пелетите и най-вече безпроблемна работа на гориво-подаващите механизми на пелетните съоръжения. Изискванията за механична устойчивост на пелетите е различна за различните съоръжения, които се предлагат на пазара и този параметър трябва да се отчита при закупуване на горивото.

Екологичен ефект

   Биомасата е СО2 неутрална, тоест при изгарянето й се освобождава толкова количество СО2, колкото е било погълнато преди това от въздуха при фотосинтезата й.

Калоричност

ОТОПЛЕНИЕ

Котли на твърдо гориво

Котли на твърдо гориво

Котлите на твърдо гориво изгарят основно дърва и въглища. В зависимост от топлообменника могат да бъдат чугунени или стоманени.

 Котли Viadrus – Чугунени стационарни котли с ръчно зареждане, произведени в Чехия. Предназначени са за работа с въглища и дърва.

В зависимост от използваното гориво може да избирате между вариантите U22C /основно за изгаряне на въглища/ и U22D/основно за изгаряне на дърва/.

Пиролизни котли Pyrolica и Atmos – Стоманени стационарни котли, предназначени за работа с дърва с влажност до 20%.

Котлите от серия Atmos Kombi имат възможност да изгарят и въглища.

Пиролизните  котли са снабдени с димосмукателен вентилатор, с помощта на който се осъществява прецизна регулация на горивния процес. Характеризират се с по-висок коефициент на полезно действие в сравнение със стандартните котли на твърдо гориво.

Предлагат се с мощности от 15 до 100kW

Предлагат се с мощност от 17,7 до 62kW.

Котли BOSH Solid 2000B– Стоманени стационарни котли, предназначени за работа с въглища.

Предлагат се с мощности от 12 до 45 kW.

Автоматизирани котли Carborobot – Стоманени автоматизирани котли, предназначени за работа с въглища.

Предлагат се с мощности от 40 до 300kW.

КЛИМАТИЗАЦИЯ

Устройство и работа на климатика:

Начинът на охлаждане при климатиците е идентичен с този при хладилниците.

Основните компоненти, от които се състои един климатик, са компресор (К), изпарител (Т – топлообменник на вътрешното тяло), кондензатор (Т-топлообменник на външното тяло), терморегулиращ вентил (ТРВ) и два вентилатора (В).

Всички компоненти /с изключение на вентилаторите/, са свързани помежду си с тръби в затворена система, в която циркулира хладилен агент.

Климатик режим охлаждане:

   Компресорът създава циркулация на хладилния агент /фреон/ в системата и повишава неговото налягане.

   Той изтегля от изпрителя /Топлообменник на вътрешното тяло/ фреона, който е в газова фаза, компресира го, довеждайки го до затоплен газ под високо налягане и го вкрва в кондензатора.

   В кондезаторът фреонa се охлажда и преминава от газова в течна фаза.

   При този процес имаме интензивно отвеждане на топлина в околната среда.

 След това терморегулиращия вентил пропуска охладения хладилен агент от кондезатора към изпарителя.

   В този случай течният хладилен агент се охлажда и изпарява до газ с ниско налягане.

   При този процес охлаждаме въздуха в помещението чрез охладения преди това хладилен агент, който се движи в топлообменника на вътрешното тяло /изпарителя/.

Климатик режим отопление:

   В този режим имаме обръщане на цикъла. Четирипътен вентил обръща движението на фреона. По този начин външното тяло работи на студено , а вътрешното на топло.

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

Повече от приблизително 4.000.000.000 години Слънцето отдава безплатно своята енергия на Земята и ще продължава да я отдава още поне 10.000.000.000 години.

   Слънцето веднъж на всеки осем минути доставя толкова енергия на Земята, колкото човечеството консумира за една година. Енергията, която доставя за един ден може да задоволи нуждите на човечеството от енергия за 180 години напред.

   Слънчевата енергия е неизчерпаема, безплатна,  получена по екологичен начин. В числено изражение, Слънцето изпраща на Земята 960 000 000 000 kW/h енергия на ден.

   Усвояването на тази енергия може да се осъществи по различни начини. Най-разпространеният метод е чрез използването на слънчеви колектори.

Слънчево излъчване на Земната повърхност:

Силата на излъчването към земната повърхност пряко зависи от метеорологичните условия:

 Различните видове слънчеви колектори дават възможност за абсорбиране на топлинна енергия, която се използва главно за получаване на топла вода, което е особено важно през лятото, когато има максимална слънчева активност и съответно максимална консумация на топла вода.

   Използването на слънчеви колектори може да намали разходите за загряване на вода за битови нужди с 66% и разходите за отопление с 30% на година. 

   Обикновено слънчевите колектори са монтирани неподвижно, а ъгълът на наклона се определя в съответствие с основната цел и местоположение на устройството. При инсталирането на колектора е желателно той да бъде ориентиран на юг.

   Слънчевите колектори са разделени на плоски и вакуумни (с вакуумни тръби).

Ключови думи:
EVROTERM INJENERING OOD ,ЕВРОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, климатични инсталации София, отопление София, газови котли София, проектиране и изпълнение на отоплителни инсталации София,проектиране газови инсталации София, проектиране климатични инсталации София, проектиране слънчеви инсталации София
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 9902 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории