ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Услуги Консултантски услуги ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД
ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД
ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
дейност: Услуги / Консултантски услуги
населено място: град София / Студентски Град
Адрес: ул."Пъстър цвят" 11А вх. Б, ет. 6, ап. 22
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД

ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД ,консултантски услуги ,гр.София

ЗА НАС

Фирмата организира обслужване от Служба по Трудова МедицинаДани-Мед Консулт ЕООД извършва консултации по Здравословни и безопасни условия на труд, като изготвя необходимата документация изискуема от Инспекция по труда.

Подпомага работодателя при изготвяне и окомплектоване на личните досиета на работещите във фирмата.

Дани - Мед Консулт ЕООД, гр.София е консултантска фирма чиято дейност е пряко свързана с подпомага не на работодателя при изготване и водене на документи касаещи безопасните условия на труд на работното място, съобразно с изискванията произтичащи отЗакона за здравословни и безопасни условия на труд/ ЗЗБУТ/.

УСЛУГИ

ДАНИ – МЕД КОНСУЛТ ЕООД предлага и извършва:

 • Регистрация в ДОИТ - Декларация образец 15
 • Оформяне и попълване на Книгите за видовете инструктажи
 • Програми за провеждане на видовете инструктажи
 • Попълване на служебни бележка за проведен начален инструктаж – по образец и декларация за трудоустрояване
 • Изготвяне на заповеди относно:
  • определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
  • определяне на видовете инструктаж
  • определяне на лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
  • определяне на лицето за поддържане на регистъра на трудовите злополуки
  • определяне на работното време
  • определяне на местата за пушене
  • определяне на лицето за проверка на ръчните и преносими електрически инструменти
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд
 • Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Изготвяне на споразумение за безопасни условия на труд при работа на две фирми на една площадка или една територия
 • Подготовка и оформяне на Противопожарно досие
  • План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
  • Схема за евакуация
  • Противопожарна инструкции
  • Заповед координатор при пожар
  • Определяне на Противопожарна комисия за проверка на противопожарните средства
  • Определяне на Нещатен Щаб за действие при пожари, аварии и природни бедствия
  • Определяне на местата за тютюнопушене
 • Инструкция за работа с компютърни конфигурации
 • План–програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.
 • Правилник за вътрешният ред
 • Инструкция за ЛПС, Заповед, Ведомост
 • Инструкция по електробезопасност
 • Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд
 • Програми за обучение на ГУТ/КУТ;
 • Изготвяне на всички видове ИБР с машините и съоръженията във фирмата
 • Изготвяне на Карта за първа до лекарска помощ
  • обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;
 • Длъжностни характеристики
 • Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи
 • Консултиране и подпомагане на работодателя при окомплектоване на Трудовите досиета на служителите от фирмата
 • Подпомагане на работодателя при окомплектоване на документите изисквани при проверка от контролните органи и представяне на същите съвместно пред тях

Съвместна дейност със Служба по трудова медицина Новелмед ООД, която извършва:

 1. Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите.
  Анализ и оценка на:
  • - Работни помещения
  • - Работни процеси
  • - Работно оборудване
  • - Работни места
  • - Организация на труда
  • - Използвани суровини и материали
 2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка.
 3. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието което оказва върху здравето на работещите.
 4. Изготвяне на Програма предложение за управление на професионалните рискове и мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес
 5. Даване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.
 6. Оценка на условията на санитарно-битовото обслужване и предложение за подобряването му.
 7. Организира медицински прегледи на работещите съгласно условията и периодичността уредени в нормативната уредба, регламентираща ЗБУТ
 8. Обобщен анализ на резултатите от проведените задължителни медицински прегледи
 9. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка с установени при профилактичните прегледи отклонения в здравословното състояние, отдиференциране на лицата с повишен риск за здравето и безопасността при конкретно изпълняваната трудова дейност.
 10. Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност на база представени болнични листове от работещите
 11. Анализ на трудовия травматизъм
 12. Обобщен анализ на здравното състояние на работниците и служителите във връзка с конкретните условия на труд
 13. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване
 14. Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите със заключение за здравословното състояние
 15. Определяне на местата н трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
Ключови думи:
DANI-MED KONSULT EOOD ,ДАНИ-МЕД КОНСУЛТ ЕООД ,Регистрация,Служба по Трудова Медицина ,Здравословни и безопасни условия на труд ,документация изискуема от Инспекция по труда, консултантски услуги, регистрация в доит, декларация за трудоустрояване, условия на труд, безопасни условия на труд, София
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯТази страница е
посетена 12848 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории