ЗА НАС | ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG | РЕКЛАМА | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ВХОД ЗА ФИРМИ
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ
Начало Начало
Машини и Машиностроене Пречиствателни системи и съоръжения БИОТЕХ BIO TECHNOLOGY
БИОТЕХ BIO TECHNOLOGY
БИОТЕХ BIO TECHNOLOGY
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА
ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
ПЛАСТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ
МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ И КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ
ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
ГОЛЕМИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
СРЕДНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
МАЛКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
дейност: Машини и Машиностроене / Пречиствателни системи и съоръжения
населено място: град София / Слатина
Адрес: ул."Кривина"
Телефони: Няма актуален телефонен номер.
E-mail: изпрати запитване
ИНФОРМАЦИЯ ОФИСИ ПАРТНЬОРИ КАРТА

БИОТЕХ Пречиствателни системи и съоръжения - Пречиствателни системи и съоръжения София, изграждане помпени станции София

Фирма БИОТЕХ / BIO TECHNOLOGY е специализирана в проектиране, изграждане. BIOTEH се занимава с монтаж и въвеждане в експлоатация на обекти в областта на водите и екологията.

За Нас

"БИОТЕХ" ООД е инжинерингова фирма специализирана в проектиране, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на обекти в областта на водите и екологията.

Дружеството е създадено през 2005 г.и работи със съвременна технология за третиране на битови и промишлени отпадни води с капацитет от 2 до 2000 Е.Ж. и по индивидуални проекти за населени места до 10 000 Е.Ж. /еквивалент жители/

Фирмата притежава международен сертификат за управление на качеството - ISO 9001:2008 и висококвалифициран персонал, чрез които развиваме нашата дейност. Ние предлагаме индивидуални решения в зависимост от условията на всеки конкретен обект, гъвкава експлоатация на пречиствателните станции, както и опростено обслужване, ниски експлоатационни разходи, с гарантирано качество на пречистените води. Сътрудничим и с много европейски компании специализирани в сферата на дейност, която развиваме.

Централния офис и търговски отдел маркетинг и продажби се намира в София. Биотех ООД има търговски представителства в 6 града в страната.

ЗАЩО БИОТЕХ

Bio Technology e съвременна технология за биологично пречистване на отпадни води, съобразена с всички нормативни изисквания у нас и европейски стандарти.

Дружеството е български производител, притежава международен сертификат за качество ISO 9001:2008 и разполага с производствена база, оборудвана с модерни машини на фирма LEISTER - Швейцария и MUNSCH- Германия, световни лидери в производството на машини за заваряване на пластмаси.

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh 

Материали и оборудване на нaшите пречиствателни съоръжения

 • Материaлът, с който работим е полипропилен и полиетилен на немската фирма SIMONA
 • Въздушни компресори – SECOH Япония
 • Центробежни помпи и дробилки - BIBUS Швейцария
 • Аериращи системи тип - BIBUS Швейцария
 • Микропроцесор за управление и контрол на пречиствателните съоръжения с възможност за управление от разстояние чрез дистанционно или компютърно наблюдение и коригиране работата на пречиствателното съоръжение с мобилна връзка.

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

Предимства на Биотех ООД

 • Гъвкавост в ценообразуването
 • Проектиране и изработка на множество модификации на пречиствателни съоръжения със стандартни и нестандартни решения, способни гъвкаво да се пригодят към конкретните изисквания на потребителя
 • Обучен персонал за обслужване на пречиствателните съоръжения
 • Търговски представителства и обслужващ персонал в голяма част от страната
 • Анализ на качеството на пречистената вода в лаборатория
 • Микропроцесор за контрол и управление за икономично действие на инсталацията
 • Възможност за променяне режима на работа на инсталацията според различните параметри на вливане
 • Без миризми
 • Намален обем на крайната утайка
 • Стабилизиране на отделяната активна утайка в аеробни условия
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Минимум експлоатационни изисквания
 • Гарантираното качество на пречистените отпадни води e 98 %
 • Гаранция - 36 месеца

ТЕХНОЛОГИЯ

Технологично описание на пречиствателни станции за биологично пречистване на отпадни води - БИОТЕХ

Схема на пречиствателна станция за биологично почистване на отпадни води - Биотех

Зона за дентрификация

Отпадъците, преминали през грубата решетка се раздробяват от помпа със специално режещо устройство, поставена в приемното отделение (безкислородната зона за денитрификация) на съоръжението. Помпата осъществява и разбъркването на сместа от отпадъчна вода и биомаса в зоната за денитрификация, където се разграждат азотните съединения (нитрати) до газообразен азот, изпускан в атмосферата. Помпата е с монофазно електрозахранване (220 V, 50 Hz), работи непрекъснато и не се нуждае от специална поддръжка. Тя е снабдена с поплавъков контактор, който при аварийни ситуации (промяна на водното ниво) включва или изключва електродвигателя на помпения агрегат.

Зона за нитрификация

След зоната за денитрификация, сместа от отпадъчна вода и активна биомаса преминава през дънния отвор в преградната стена в зоната за нитрификация. Тази зона се аерира интензивно чрез специални дискови аератори с фини въздушни мехурчета, монтирани на дъното. Тук се извършва пълното биологично разграждане на органичните замърсители (измервани с показателя “биохимично потребен кислород” – БПК), както и окислението на азотните замърсители (белтъчини, амониеви съединения) до нитрати. Потопените аератори са конструктивно защитени срещу запушване и не изискват специална поддръжка. Те работят непрекъснато, захранвани от компресор, монтиран в сервизна конзола извън пречиствателното съоръжение.

В зоната за нитрификация е разположен ламелен утаител, в който суспендираната биомаса се отделя от пречистената отпадъчна вода и се насочва обратно към аерационната част на съоръжението. От него пречистената отпадъчна вода прелива в улеи и преминавайки през зоната за дезинфекция (вертикална призматична тръба с напречна полупреграда) се отвежда в отливния канал извън пречиствателното съоръжение.

Дезинфекцията на пречистената отпадъчна вода се налага само при официално обявяване от санитарните власти на епидемиологична обстановка в района или когато отпадъчната вода се изпуска в акватория, предназначена за къпане. За целта, по заявка на клиента, може да бъде монтирана ултравиолетова дезинфекционна лампа или дифузионен контейнер с хлорна вар.

Богатата с нитрати смес се прехвърля непрекъснато с въздушна помпа – ерлифт от зоната за нитрификация в зоната за денитрификация, където се извършва окончателното отстраняване на азота. Този ерлифт се захранва с въздух от компресора, захранващ и аераторите. Неговият дебит се регулира при пускането в експлоатация на пречиствателното съоръжение.

Когато по заявка на клиента се налага отстраняване и на фосфорните замърсители от отпадъчните води, в зоната за нитрификация непрекъснато се дозира разтвор на железни соли (железен трихлорид или железен сулфат). За целта допълнително се монтира контейнер за реагента и дозираща помпа. При използване на железен сулфат дозирането може да се извърши и с дифузионен контейнер, потопен в зоната за нитрификация. И в двата случая поддръжката се изразява в периодично наблюдение и допълване на съответния контейнер с реагент.

В процеса на пречистване биомасата нараства, което налага периодично отстраняване на излишната част. Това става чрез друга въздушна помпа – ерлифт, захранван от същия компресор, който прехвърля излишната биомаса от зоната за нитрификация към зоната за аеробна стабилизация. Този ерлифт се включва периодично, чрез управляващо устройство и магнет-вентил, един път в денонощието за много кратко време. Неговият дебит се регулира много прецизно при пускането в експлоатация на пречиствателното съоръжение, след което е необходимо само периодичното му наблюдение и евентуално коригиране в процеса на експлоатация.

Зона за аеробна стабилизация на излишната биомаса

Тук излишната биомаса се подлага на интензивно самоокисление в наситена с кислород среда, при което значително се редуцира нейното органично съдържание. Това позволява излишната биомаса да бъде отстранявана от съоръжението и да бъде използвана за наторяване без опасност за отделяне на неприятна миризма или за привличане на инсекти и гризачи. Необходимият кислород се доставя чрез дисков аератор, захранван от компресора, доставящ въздух и до останалите аерационни устройства. Стабилизираната биомаса се отстранява периодично (веднъж годишно или по-рядко, в зависимост от конкретните условия) чрез външна помпа.

При заявка от клиента, стабилизираната излишна биомаса може да се обезводнява в специален филтрационен контейнер, монтиран в пречиствателното съоръжение, при което нейния обем се намалява многократно. Обезводнената биомаса има консистенция на влажна пръст и може да се транспортира и използва по-удобно и самостоятелно от клиента.

Компресор

Компресорът захранва с въздух всички аератори и ерлифтни помпи. Той се монтира в сервизна конзола или в подходящо помещение извън пречиствателното съоръжение. Компресорът работи с монофазно електрозахранване и е включен непрекъснато към електрическата мрежа. Дебитът на въздуха се контролира автоматично, в зависимост от необходимия разход. Компресорът не изисква специално поддържане

Редукцията на основните замърсители в отделните технологични стъпала са както следва

 • В механичното стъпало – 20% снижение на суспендираните вещества, чрез отделяне на по-едрите влачени от водата примеси.
 • В денитрификатора – 20 % снижение на БПК5; 85,5 % снижение на общ азот (чрез анаеробна редукция на нитратите, прехвърлени от нитрификатора);
 • В нитрификатора - 71 % снижение на БПК5; 95,8 % редукция на общ азот до нитрати; 74,7 % снижение на общ фосфор (чрез симултанно химично третиране; 95,1 % снижение на неразтворени вещества; в зоната за обеззаразяване - снижение на бактериалното замърсяване (по Esherihia)

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Еднофамилни къщи и вили
 • Вилни селища и къмпинги
 • Хотели, мотели и ресторанти
 • Автосервизи
 • Автомивки
 • Бензиностанции
 • Малки и големи производства
 • Фабрики и предприятия
 • Бизнес сгради и кооперации
 • Села и малки градове

УСЛУГИ

> ИЗРАБОТКА

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

> ДОСТАВКА

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

> МОНТАЖ

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води за битови и промишлени нужди от2 до 10 000 ЕЖ /еквивалент жители/.

> Производство на помпени станции, мазниноуловители, каломаслоуловители, пластични резервоари и плувни басейни.

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

> Консултантска дейност, проектиране и узаконяване на пречиствателни станции.

> Гаранциoнно и след гаранционно абонаментно обслужване.

> Изработка на пластмасови конструкции за облицовки, съдове и др.

> Услуги в областта на заваряване на пластмаси.

СЕРТИФИКАТИ

БИОТЕХ ООД Сертификат по ISO 9001:2008 № BG12497Q

Сертификат по ISO 9001:2008 - БългарскиСертификат по ISO 9001:2008 - Английски

Сертификати - полимерни плоскости и компресори

Сертификат за полимерни плоскостиСертификат за компресори

Ключови думи:
БИОТЕХ BIO TECHNOLOGY
 
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
Тази страница е
посетена 23995 пъти.
ЗА INFO-CALL.BG ВРЪЗКА С INFO-CALL.BG РЕКЛАМА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Погребални услуги
Счетоводни услуги
Нотариални услуги
Медицински център
Лекари
Автоморги
Автосервизи
Ключарски услуги
рециклиране и оползотворяване
Аптеки
Пътна помощ
Шофьорски курсове
Земеделски кооперации
Училища
Детски градини
Общини
Селскостопанска техника
Зоомагазини
Ветеринарни клиники
Дърва за огрев
Международен транспорт
Стоматолог
Болници
Машини
Електро услуги
ВиК услуги
Противопожарни инсталации
Медицински лаборатории